Recuirtment

1. VỊ TRÍ NHÂN VIÊN: Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kỹ thuật; nhân viên kinh doanh Số lượng: 05 người. Nơi làm việc: Hà Nội.

Read more